380
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38455185
CH ĐIỆN HÓA
KD VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN NHÀ,SỬA ỐNG NƯỚC, MÁY BƠM NƯỚC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI