39
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: (0292)6505737
CH TÂN BÌNH
– TEST NHANH: HAV (THỬ VIÊM GAN A), HBS (THỬ VIÊM GAN B), HCV (THỬ VIÊM GAN C), HBE, HIV, H.PYLORI (VIÊM DẠ DÀY), SYPHILIC (THỬ GIANG MAI), THỬ CHẤT GÂY NGHIỆN (HEROIN, AMPHETAMINE, METTHAMPHETAMINE, MARIJUANA, KETAMINE, BENZODIAZEPHINE), TROPONIN I (TEST THỬ NHỔI MÁU CƠ TIM), DENGUE (TEST THỬ SỐT XUẤT HUYẾT), CEA, AFP, PSA, QUE THỬ NƯỚC TIỂU.
– HÓA CHẤT CƠ BẢN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI