1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Điện thoại: 02313879038
Người đại diện: CHANG TẤN TRƯỜNG
Mã số thuế: 6200101373
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu