1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Người đại diện: Dương Văn Hà
Mã số thuế: 0801320682
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
Ngày cấp: 07/04/2020
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TỨ LỘC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc