1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG
Mã số thuế: 0316070148-001
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 23/12/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động
CHI NHÁNH 02 – CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ HƯƠNG HƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu