1
Điện thoại: 0902094906
Người đại diện: Nguyễn Thị Thiên Thảo
Mã số thuế: 0315153641-002
Ngày cấp: 18/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ STREET FOOD