1
Điện thoại: 0909266266
Người đại diện: Lê Thị Hồng Trang
Mã số thuế: 2001287373-001
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Ngày cấp: 21/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN SONG TRANG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ