2
CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY TNHH THE RICH FITNESS VIỆT NAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

9312 : Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn các thiết bị, máy móc liên quan đến ngành cơ khí, điện, thể dục thể thao, máy tập thể hình
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Buôn bán quần áo thể thao và thời trang, nguyên vật liệu ngành mỹ phẩm
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4763: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 8551: Giáo dục thể thao và giải trí
+ (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 8552: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
+ (trừ kinh doanh sàn nhảy, vũ trường)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dạy nghề (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– 9000: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
+ Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 9312: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
+ Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, Phòng tập Gym, Yoga (trừ hoạt động của các sàn nhảy)
– 9319: Hoạt động thể thao khác

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI