1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thanh
Mã số thuế: 0305268900-002
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰT THANH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thực phẩm
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất hoá chất cơ bản
 • Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu