1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Võ Thanh Thi
Mã số thuế: 0315229121-008
Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
CHI NHÁNH 3/2 QUẬN 10 – CÔNG TY CP SANG MOBILE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
  • Sửa chữa thiết bị điện
  • Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
  • Sửa chữa thiết bị liên lạc