1
CHI NHÁNH 3 – CÔNG TY TNHH HINT HAIR SALON
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

9631 : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Ngành nghề kinh doanh:

– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ Chi tiết: Làm móng chân, móng tay, trang điểm. Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; Cắt, tỉa và cạo râu. (trừ các hoạt động gây chảy máu)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI