1
Người đại diện: Phạm Thị Lam Chi
Mã số thuế: 0300952521-002
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 06/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH 3 – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BABA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu