1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Điện thoại: 0908461523
Người đại diện: Nguyễn Tiến Lời
Mã số thuế: 3801169483-004
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH XML

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu