1
Người đại diện: Võ Trần Trọng Đồng
Mã số thuế: 0314756904-005
Ngành nghề chính: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
CHI NHÁNH 5 – CÔNG TY TNHH ĐỒNG SALON

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu