1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phan Tuấn Anh
Mã số thuế: 0314662131-002
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ INMODE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu