1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Mai Văn Khoa
Mã số thuế: 0401782280-001
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA ĐẸP ADOOR VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động