1
Điện thoại: 0898366299
Người đại diện: Đỗ Trung Quân
Mã số thuế: 0303678436-013
Ngày cấp: 17/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC – QUẢNG NGÃI