1
Tỉnh thành : HƯNG YÊN
Điện thoại: 0865601295
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tùng
Mã số thuế: 0107608457-001
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẤT TÍN TẠI HƯNG YÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm