1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Quách Mạnh Dũng
Mã số thuế: 0315152535-002
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VINALAND TẠI TP.HCM

Danh mục ngành nghề:

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở