1
Tỉnh thành : NHA TRANG / KHÁNH HÒA
Người đại diện: Huỳnh Thị Thanh
Mã số thuế: 3700649116-011
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FANNY VIỆT NAM TẠI TP. NHA TRANG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu