1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02822200911
Người đại diện: Hoàng Lan Hương
Mã số thuế: 0304532542-001
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê