1
Tỉnh thành : BẮC NINH
Người đại diện: Trịnh Duy Cao
Mã số thuế: 2301125831-001
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Phá dỡ
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng nhà để ở