1
Điện thoại: 0981766086
Người đại diện: Lê Thế Tuân
Mã số thuế: 0107815904-001
Ngành nghề chính: Truyền tải và phân phối điện
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện
  • Truyền tải và phân phối điện