1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02838268489
Người đại diện: Lê Thị Như Khương
Mã số thuế: 0304424561-011
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY MIỀN NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Thu gom rác thải không độc hại