1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐẠI HỔ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6492 : Hoạt động cấp tín dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4541: Bán mô tô, xe máy
+ Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng. Bán lẻ mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng
– 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
+ Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI