1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0918782879
Người đại diện: Lê Tấn Phong
Mã số thuế: 0314218631-001
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ ĐẶNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu