3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG DUNG – KHO CHỨA HÀNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Kho chứa dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm; Kho chứa sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Kho chứa dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động. Kho chứa đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Kho chứa – bảo quản thuốc
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
+ Chi tiết: Kho chứa máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Kho chứa máy móc, thiết bị y tế. Kho chứa máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xét nghiệm. Kho chứa máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Kho chứa cao su; Kho chứa hóa chất khác (không tồn trữ hóa chất). Kho chứa các sản phẩm từ nhựa, giấy các loại, bao bì các loại; Kho chứa vật tư tiêu hao ngành y tế: khẩu trang, găng tay, kim bơm, bông băng, gạc.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI