1
Điện thoại: 02513991452
Người đại diện: Kiều Hoài Nam
Mã số thuế: 3603045824-001
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIANG HOÀNG ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan