1
Điện thoại: 025438710789
Người đại diện: Trần Diễm Trinh
Mã số thuế: 3502011089-003
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ACI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp