1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAISANME.COM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

1075 : Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

Ngành nghề kinh doanh:

– 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
+ (trừ giết mổ gia súc, gia cầm)
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
– 1061: Xay xát và sản xuất bột thô
– 1062: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
– 1071: Sản xuất các loại bánh từ bột
– 1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, muối, dầu ăn tại trụ sở)
– 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
– 1430: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
– 1520: Sản xuất giày, dép
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– 1621: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
– 1622: Sản xuất đồ gỗ xây dựng
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI