1
Điện thoại: 0976225599
Người đại diện: Hoàng Thị Thanh
Mã số thuế: 5801388552-001
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮNG ĐA SAR

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Dịch vụ đóng gói
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Sản xuất cà phê
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ