1
Điện thoại: 0988552777
Người đại diện: Phạm Hữu Mai
Mã số thuế: 3700339682-007
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUY HỒNG TẠI ĐẮK LẮK

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ