1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nhan Thị Yến Linh
Mã số thuế: 0316458029-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MEDITRINITY