1
Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
Mã số thuế: 0314425229-001
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 06/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TMC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  • Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
  • Sản xuất thiết bị điện khác