1
Tỉnh thành : NHA TRANG / KHÁNH HÒA
Người đại diện: Hoàng Tuấn Anh
Mã số thuế: 1702078464-001
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG TRÍ QUÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động