1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Đặng Quang Tuân
Mã số thuế: 3702727923-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI THÚY