1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Điện thoại: 909351998
Người đại diện: Wang Guangzhong
Mã số thuế: 3702429405-001
Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ QUÁN NHẤT VIỆT NAM TẠI BÌNH PHƯỚC

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu