1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VINALEGO
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

3100 : Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Ngành nghề kinh doanh:

– 0220: Khai thác gỗ
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– 1621: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
– 1622: Sản xuất đồ gỗ xây dựng
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI