1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Trần Quốc Bảo
Mã số thuế: 0304905032-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TUYẾT