1
Người đại diện: Trần Đức Lợi
Mã số thuế: 0313743557-001
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NGỌC LINH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh