1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phạm Duy Thanh
Mã số thuế: 0314715961-002
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HỌC TẢO XOẮN ĐẠI DƯƠNG XANH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Khai thác thuỷ sản biển
 • Khai thác thuỷ sản nội địa
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Trồng cây hàng năm khác
 • Trồng cây lâu năm khác
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ