1
Người đại diện: Nguyễn Minh Thành
Mã số thuế: 0312586862-001
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 12/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ OTS VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu