1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0915624697
Người đại diện: Chề Triệu Linh
Mã số thuế: 0316234999-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI NHUẬN PHÁT – KHO CHỨA HÀNG