1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA BẢO VIỆT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8620 : Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Ngành nghề kinh doanh:

– 3250: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
+ Chi tiết: Sản xuất răng giả
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn răng giả
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
+ Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt (không lưu trú bệnh nhân)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI