1
Người đại diện: NGUYỄN THANH TRIỀU
Mã số thuế: 0302539983-005
Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Ngày cấp: 04/08/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác