1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Lê Bích Thủy
Mã số thuế: 0312936450-001
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NEUMO TẠI HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị