1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Ngàn Quốc Huy
Mã số thuế: 0316228258-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUA BÁN VẢI HƯNG NGUYÊN