1
Điện thoại: 0983329940
Người đại diện: Tô Duy Lượng
Mã số thuế: 0305773195-001
Ngày cấp: 18/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP HOÀNG THẢO