1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Lê Hữu Tài
Mã số thuế: 0315790658-001
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME CENTER VIỆT ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu