1
Điện thoại: 0978927193
Người đại diện: Trịnh Thị Ngọc Chinh
Mã số thuế: 5701403969-002
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 20/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê